Bij een totale sloop wordt voorafgaand eerst het volledige gebouw ontmanteld en gesorteerd zodat het afval selectief afgevoerd kan worden. Nadien werd het grootste deel van dit project volledig afgebroken. Slechts één gebouw werd structureel afgebroken waarbij enkel de voorgevel en enkele vloerplaten werden behouden.